Valgte Officerer

Kaptajn

Finn Jensen

Overfenrik

Allan Frost Jensen

Fenrik

Ege Lau Frandsen

Skriver

Svend-Erik Dalby Kristensen

Intendant

Bjarne Friis-Hansen