Valgte Officerer

Kaptajn

Finn Jensen

Løjtnant

Allan Frost Jensen

Overfenrik

Ege Lau Frandsen

Fenrik

Karsten Pedersen
  • 42521081

Skriver

Svend-Erik Dalby Kristensen
  • 23745759

Intendant

Bjarne Friis-Hansen